Vol.095程小烦不烦巴厘岛旅拍第一套写真[39P]_程小烦_魅妍社

Vol.095程小烦不烦巴厘岛旅拍第一套写真[39P]_程小烦_魅妍社

俾嚼服生硫黄如黄豆粒大,徐徐加多,以服后移时觉微温为度。医者投以从前方两剂,分毫无效。

十日后,小便大利,肿消三分之二。幸投药不瘥,随手奏效,是知药果对证,又按∶此证若不知为大气下陷,见其舌干如斯,但知用熟地、阿胶、枸杞之类滋其津液,其滞泥之性,填塞膺胸,既陷之大气将何由上达乎?

授以此方,俾一日两次服之,半月全愈或问∶脉现弦象,何以即知其脾肺伤损?仍变为泻,日四五次,自言腹中凉甚。

愚俾日服生硫黄,如黑豆粒大两块,大见功效,已年余矣。有因“胆倒”而呕吐不止者,《续名医类案》载∶许宣治一儿十岁,从戏台倒跌而下,呕吐苦水,绿如菜汁。

而此气,且能撑持全身,振作精神,以及心思脑力、官骸动作,莫不赖乎此气。此脉象弦直,既无起伏之势,又无贯珠之形,虽大而有力,实非真有力之象。

 若拙拟理饮汤,与此证针芥相投,服之必无他变。《神农本草经》谓其治暴热、火疮、赤气、疥瘙、疽痔、马鞍、热气。

Leave a Reply